fbpx

Materiały dla Inwestorów, Innowacyjna Spółka AI dla Firm w Polsce

Spółka na GPW Innovation Day | Zobacz Prezentację

InteliWISE świadczy usługi Conversational AI, dostarcza rozwiązania AI Voicebot, AI Chatbot, Live Chat, Helpdesk oraz Omni-channel dla ponad 200 marek

AI jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się
technologii dla biznesu.


1st

Industrial Revolution

18th Century
Steam-based Machines
2nd

Industrial Revolution

19th-20th Century
Electrical
Energy-based
Mass Production
3rd

Industrial Revolution

(1st Information Revolution)
Late 20th Century
Computer and
Internet-based Knowledge
4th

Industrial Revolution

(2nd Information Revolution)
Late 21st Century
Artificial Intelligence
Information Technology
Intelligence
A.I. SW
Information
Big data
lot Clud

Współtworzymy cyfrową zmianę, umożliwiamy
inteligentną automatyzację firm.


Klienci samodzielnie testują aplikację

Klienci rozmawiają z urządzeniami

2005
2010
2015-2017
Teraz

Klienci dzwonią do konsultantów

Klienci komunikują w formie pisemnej

2005

Klienci dzwonią do konsultantów

2010

Klienci samodzielnie testują aplikację

2015-2017

Klienci komunikują w formie pisemnej

Teraz

Klienci rozmawiają z urządzeniami

InteliWISE w skrócie


+150 zadowolonych klientów

banki, fintechy, ubezpieczyciele,
eAdministracja, e-commerce,
w tym globalne marki (również z listy Fortune 500)

#8156060 B2

patent w Stanach Zjednoczonych

25 mln automatycznych odpowiedzi

w ramach firm dostarczających konwersacyjne AI, z 80% przychodów z abonamentów

+35 ekspertów

w tym eksperci od sztucznej inteligencji

InteliWISE umożliwia cyfrową transformację obsługi klienta poprzez dostarczanie inteligentnych, opartych na AI, wiodących w branży usług w chmurze. Oprogramowanie wykorzystywane zarówno do zautomatyzowanego, jak i wspomaganego przez konsultanta budowania zaangażowania klientów oraz e-commerce. Usługi są wdrażane przez globalne przedsiębiorstwa (w tym z listy Fortune 500) oraz organizacje sektora publicznego.

Oprogramowanie InteliWISE oparte na chmurze jest połączeniem technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP), która umożliwia rozpoznawanie intencji klienta, z technologiami zapewniającymi zwiększenie efektywności e-commerce i obsługi klienta.

Wyróżniki IntelilWISE


Pełna kontrola nad konfiguracją platformy

zarówno w modelu on‐premise, jak i w chmurze

Zaawansowane narzędzia NLP

dostarczano w przygotowaną bazą wiedzy

Prywatność danych

zapewnienie prywatności danych na poziomie enterprise

Oprogramowanie przetestowane przez >25M w pełni zautomatyzowanych interakcji

Zaufali nam:

Produkty InteliWISE
Wielokanałowe rozwiązania w chmurze bądź na serwerach firmy

Co oferuje InteliWISE?


+150 zadowolonych klientów

banki, fintechy, ubezpieczyciele, eAdministracja, e-commerce, w tym globalne marki (również z listy Fortune 500)

Narzędzia

Technolgia opatentowana w Stanach Zjednoczonych

Zespół

najwyższej klasy zespół z doświadczeniem w zakresie AI i zaawansowanych integracji + wykwalifikowani inżynierowie

Integracje

API i integracje (użycie GitHub) + programowalne czaty + rozwiązania głosowe

Zespół zarządzający

Zespół InteliWISE pomógł wdrożyć ponad 200 projektów Chatbot, Live Chat, Helpdesk i Contact Center.

24-7, również w niedziele i święta, zespół wsparcia technicznego jest dostępny – na wszelki wypadek.

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Grzegorz Sieheń

Szef Technologii Grupy Kapitałowej

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Marek Borzestowski

Rada Nadzorcza – Przewodniczący

Czytaj więcej

Paul Bragiel

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Jarosław Adamski

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Grzegorz Maciąg

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Janusz Macioch

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Poznaj ludzi stojących za naszymi rozwiązaniami AI. Skontaktuj się z zespołem InteliWISE, który łączy wiedzę z zakresu AI, produktu, designu i biznesu.

Wszystkie komunikaty
Wszystkie komunikaty

Co możemy zrobić dla Twojej firmy??

InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma Prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.pl

Adres siedziby: InteliWISE S.A.,
ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska

Telefon: 22 765 6000

NIP: 525 23 23 343

REGON: 14 0000 046

KRS: 0000297672

Ticker: ITL

Spółki Grupy Kapitałowej IntweliWISE S.A.

Nazwa spółki: INTELIDESK sp. z o.o.

Adres: al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

NIP: 946 26 53 758

Telefon: 22 765 60 00

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.pl, www.sprzedawcy.online

Nazwa spółki: Limtel sp. z o.o.

Adres: ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa

NIP: PL739 37 92 360

KRS: 0000358690

Telefon: 22 765 60 00

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.limtel.com

Kontakt z InteliWISE

Giełda. Sprzedaż. Inne.

+48 22 765 6000

Biura InteliWISE

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72
02‐605 Warszawa
Polska

InteliWISE USA Partner

518 Kiberton Road, Suite 312
Phoenixville, PA
19460‐4737
USA

InteliWISE biuro Gdańsk

al. Grunwaldzka 472A
80‐309 Gdańsk
Polska

InteliWISE biuro Lublin

al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
Polska

InteliWISE ma solidny akcjonariat, z długofalową perspektywą inwestycyjną, uwzględniającą innowacyjny charakter działalności - dostarczanie technologii nowej generacji, opartych o AI, dla transformujących się firm.

W skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są założyciele oraz podmioty strategicznie zaangażowane w Spółkę.

Struktura Akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji i głosów na WZ Spółki (szt.)Wartość nominalna akcji (PLN)Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki (%)Udział w głosach na WZ Spółki (%)
Xanthippe Investments Limited2 006 246200 624,6029,2529,25
Marcin Strzałkowski899 36289 936,2013,1113,11
Elżbieta Macioch600 00060 0008,758,75
Asseco Poland S.A.500 00050 0007,297,29
Marek Górka343 90034 3905,015,01
Inni akcjonariusze2 509 407250 940,7036,5936,59
RAZEM6 858 915685 891,50100100
Ogólna liczba akcji w spółce: 6 858 915
Liczba głosów z akcji: 6 858 915

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd INTELIWISE S.A. (dalej; "Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2022 Raport za IV kwartał 2021 roku
16.05.2022 Raport za I kwartał 2022 roku
16.08.2022 Raport za II kwartał 2022 roku
14.11.2022 Raport za III kwartał 2022 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
31.05.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku przez InteliWise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2021 Raport za IV kwartał 2020 roku
17.05.2021 Raport za I kwartał 2021 roku
16.08.2021 Raport za II kwartał 2021 roku
10.11.2021 Raport za III kwartał 2021 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok
31.05.2021 Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2020 Raport za IV kwartał 2019 roku
15.05.2020 Raport za I kwartał 2020 roku
14.08.2020 Raport za II kwartał 2020 roku
13.11.2020 Raport za III kwartał 2020 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

29.05.2020 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
29.05.2020 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2019 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2018
15.05.2019 Skonsolidowany raport za I kwartał 2019
14.08.2019 Skonsolidowany raport za II kwartał 2019
14.11.2019 Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

20.05.2019 Jednostkowy raport roczny za rok 2018
20.05.2019 Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2018 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017
15.05.2018 Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
16.08.2018 Skonsolidowany raport za II kwartał 2018
14.11.2018 Skonsolidowany raport za III kwartał 2018

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2018 Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
31.05.2018 Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2017 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2016
15.05.2017 Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
16.08.2017 Skonsolidowany raport za II kwartał 2017
14.11.2017 Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2017 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
31.05.2017 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Dokumenty WZA

ZWZ 27.07.2021

Archiwum

ZWZ 29.06.2021

2020

Dokumenty WZA