Materiały dla Inwestorów, Innowacyjna Spółka AI dla Firm w Polsce

Efecte, spółka z Nasdaq, realizuje zakup akcji InteliWISE.

InteliWISE świadczy usługi Conversational AI, dostarcza rozwiązania AI Voicebot, AI Chatbot, Live Chat, Helpdesk oraz Omni-channel dla ponad 200 marek

AI jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się
technologii dla biznesu.


1st

Industrial Revolution

18th Century
Steam-based Machines
2nd

Industrial Revolution

19th-20th Century
Electrical
Energy-based
Mass Production
3rd

Industrial Revolution

(1st Information Revolution)
Late 20th Century
Computer and
Internet-based Knowledge
4th

Industrial Revolution

(2nd Information Revolution)
Late 21st Century
Artificial Intelligence
Information Technology
Intelligence
A.I. SW
Information
Big data
lot Clud

Współtworzymy cyfrową zmianę, umożliwiamy
inteligentną automatyzację firm.


Klienci samodzielnie testują aplikację

Klienci rozmawiają z urządzeniami

2005
2010
2015-2017
Teraz

Klienci dzwonią do konsultantów

Klienci komunikują w formie pisemnej

2005

Klienci dzwonią do konsultantów

2010

Klienci samodzielnie testują aplikację

2015-2017

Klienci komunikują w formie pisemnej

Teraz

Klienci rozmawiają z urządzeniami

InteliWISE w skrócie


+150 zadowolonych klientów

banki, fintechy, ubezpieczyciele,
eAdministracja, e-commerce,
w tym globalne marki (również z listy Fortune 500)

#8156060 B2

patent w Stanach Zjednoczonych

25 mln automatycznych odpowiedzi

w ramach firm dostarczających konwersacyjne AI, z 80% przychodów z abonamentów

+35 ekspertów

w tym eksperci od sztucznej inteligencji

InteliWISE umożliwia cyfrową transformację obsługi klienta poprzez dostarczanie inteligentnych, opartych na AI, wiodących w branży usług w chmurze. Oprogramowanie wykorzystywane zarówno do zautomatyzowanego, jak i wspomaganego przez konsultanta budowania zaangażowania klientów oraz e-commerce. Usługi są wdrażane przez globalne przedsiębiorstwa (w tym z listy Fortune 500) oraz organizacje sektora publicznego.

Oprogramowanie InteliWISE oparte na chmurze jest połączeniem technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP), która umożliwia rozpoznawanie intencji klienta, z technologiami zapewniającymi zwiększenie efektywności e-commerce i obsługi klienta.

Wyróżniki IntelilWISE


Pełna kontrola nad konfiguracją platformy

zarówno w modelu on‐premise, jak i w chmurze

Zaawansowane narzędzia NLP

dostarczano w przygotowaną bazą wiedzy

Prywatność danych

zapewnienie prywatności danych na poziomie enterprise

Oprogramowanie przetestowane przez >25M w pełni zautomatyzowanych interakcji

Zaufali nam:

Produkty InteliWISE
Wielokanałowe rozwiązania w chmurze bądź na serwerach firmy

Co oferuje InteliWISE?


+150 zadowolonych klientów

banki, fintechy, ubezpieczyciele, eAdministracja, e-commerce, w tym globalne marki (również z listy Fortune 500)

Narzędzia

Technolgia opatentowana w Stanach Zjednoczonych

Zespół

najwyższej klasy zespół z doświadczeniem w zakresie AI i zaawansowanych integracji + wykwalifikowani inżynierowie

Integracje

API i integracje (użycie GitHub) + programowalne czaty + rozwiązania głosowe

Aktualności - komunikat ESPI

Zobacz wszystkie aktualne komunikaty dotyczące zaproszenia Efecte - Infostrefa

EFECTE nabywa 100% akcji InteliWise S.A. w przymusowym wykupie

W następstwie ogłoszonego w dniu 17.10.2022 r. zamiaru nabycia wszystkich akcji InteliWise S.A. od pozostałych Akcjonariuszy Mniejszościowych w drodze przymusowego wykupu, w dniu 20.10.2022 r. Efecte Oyj nabywa wszystkie pozostałe akcje tj. 291 124, stanowiące 4,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 291.124 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,24% ogólnej liczby głosów w Spółce, tym samym stając się jedynym akcjonariuszem InteliWise S.A., posiadającym 6 858 915 akcji.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=202035&title=Zmiana+stanu+posiadania+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w+w+Sp%C3%B3%C5%82ce+InteliWise+S.A


Przymusowy wykup akcji InteliWise S.A.

W dniu 17 października 2022 roku, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu, Efecte Oyj ogłosiła przymusowy wykup akcji InteliWise S.A., żądając od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce. Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 291.124 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, stanowiących  4,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 291.124 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43705611,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-spolki-inteliwise-s-a-z-siedziba-w-warszawie-w-drodze-przymusowego-wykupu


Wyniki wezwania Efecte - przekroczony próg 95%

W wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 16.08.2022 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji InteliWise S.A. Efecte Oyj nabyła 160 562 akcji IntelIWise S.A. stanowiących 2,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 2,34 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i tym samym zwiększyła swój udział do 6 567 791, stanowiących 95,76 % udziału w kapitale zakładowym InteliWise S.A., uprawniających do 6 567 791 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 95,76 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201479&title=Zmiana+stanu+posiadania+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w+w+Sp%C3%B3%C5%82ce+InteliWise+S.A


Wezwanie

W dniu 16.08.2022 r. Efecte Oyj ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji InteliWise S.A.

Efecte, po przeprowadzeniu wezwania, zamierza osiągnąć do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesiąt ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wezwanie jest ogłoszone w celu wycofania akcji InteliWise S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.

Pełna treść wezwania:
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43204315,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-inteliwise-s-a-z-siedziba-w-warszawie

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania:


Zaproszenie

Efecte Plc (“Efecte”), spółka notowana na fińskim rynku Nasdaq, ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji dla akcjonariuszy InteliWISE S.A. - polskiej spółki - lidera na rynku rozwiązań opartych o AI, notowanej na NewConnect.

Efecte, w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży, zamierza przyjąć oferty sprzedaży opiewające na do100% akcji InteliWISE po cenie 3,99 zł za akcję (około 0,84 Euro) w gotówce za akcję (“Zaproszenie").

Najwięksi akcjonariusze InteliWISE, reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, nieodwołalnie zobowiązali się do odpowiedzi na ofertę. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6 858 915 akcji InteliWISE wynosi około 27,4 mln zł (około 5,75 mln EUR).

Podsumowanie Zaproszenia

  • Zgodnie z Zaproszeniem, Inwestor jest gotowy nabyć akcje od akcjonariuszy InteliWISE po cenie 3,99 zł (około 0,84) w gotówce za jedną akcję. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6.858.915 akcji InteliWISE wynosi ok. 27,4 mln zł (ok 5,75 mln EUR).
  • Cena w ramach Zaproszenia stanowi premię w wysokości:
    • 85,6% wyższa w porównaniu z ceną zamknięcia PLN 2,15 zł (w przybliżeniu EUR 0,47) akcji InteliWISE na New Connect w dniu, będącym ostatnim dniem notowań przed ogłoszeniem Zaproszenia;
  • Najwięksi akcjonariusze InteliWISE reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, w tym członkowie zarządu Grupy Kapitałowej InteliWISE, Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski i Szef Technologii Grzegorz Siehień zobowiązali się do złożenia ofert sprzedaży akcji i, w następstwie ich przyjęcia przez Efecte, do sprzedaży swoich akcji.
  • O ile Zaproszenie zakończy się powodzeniem, Prezes Zarządu i Szef Technologii InteliWISE, a także największy akcjonariusz Spółki, zobowiązali się do objęcia akcji Efecte o wartości 65% wpływów netto ze sprzedaży akcji InteliWISE. Szacunkowe wpływy netto Efecte z subskrypcji akcji to 1,2 mln EUR.
  • Zgodnie z warunkami Zaproszenia, do nabycia akcji przez Efecte może nie dojść, jeśli w wyniku złożonych ofert sprzedaży nie zostanie osiągnięty minimalny próg 95% akcji InteliWISE lub w przypadku zajścia istotnej negatywnej zmiany.
  • Dokument zawierający warunki Zaproszenia jest dostępny pod adresem http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia ma się rozpocząć około 30 maja 2022 r. lub około 30 maja 2022 r., a zakończyć około 29 czerwca 2022 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji w ramach Zaproszenia przypada około 1 lipca 2022 r. Efecte może przedłużyć okres przyjmowania zapisów, jeżeli jest to wymagane dla powodzenia Zaproszenia.

Warunki Zaproszenia, opublikowanego wyłącznie dla akcjonariuszy w dozwolonych jurysdykcjach, zostały ogłoszone dzisiaj w osobnym komunikacie http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci/5482-zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji-spolki-inteliwise-sa.

O Efecte

Efecte Plc to notowana na fińskim rynku Nasdaq First North Growth Market spółka informatyczna, zajmująca się oprogramowaniem klasy ITSM, HR i Asset Management. Jest europejską alternatywą dla globalnych amerykańskich i azjatyckich koncernów dostarczających technologie wspierające pracowników. Posiada ponad 130 pracowników, ma siedzibę w Finlandii i posiada regionalne centra w Niemczech i Szwecji. Jej rozwiązania pomagają firmom pracownikom cyfryzować i automatyzować ich pracę, dostarczając im wyjątkowe doświadczenia. Klienci w całej Europie wykorzystują usługi Efecte w chmurze, aby działać z większą elastycznością, poprawiać doświadczenia użytkowników końcowych i oszczędzać koszty.

Prezes (CEO) Efecte Niilo Fredrikson: „W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie współpracowaliśmy z zespołem InteliWISE i przekonaliśmy się, że będzie to doskonałe dopasowanie technologii i kultury. Jestem podekscytowany tą umową, ponieważ jest ona zgodna z naszą strategią i przybliża nas o krok do spełnienia naszej wizji stania się wiodącą europejską alternatywą w naszej przestrzeni.

Prezes (CEO) InteliWISE Marcin Strzałkowski: „Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w ambitnym projekcie, z ambitnym celem budowania europejskiego lidera oprogramowania. Obecnie, sposób pracy i nawyki pracowników ulegają drastycznej zmianie, a technologie służące lepszej pracy coraz częściej odgrywają kluczową rolę w budowaniu satysfakcji pracowników. Jestem pewien, że konwersacyjne rozwiązania AI InteliWISE i przedsiębiorczy zespół będą mocno przyczyniać się do realizacji wizji zespołu Efecte.

INFORMACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

LINK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

LINK DO WEBINARU INWESTORSKIEGO EFECTE (W JĘZ. ANGIELSKIM)

KONTAKT W SPRAWIE PROCESU ZAPROSZENIA

Zespół zarządzający

Zespół InteliWISE pomógł wdrożyć ponad 200 projektów Chatbot, Live Chat, Helpdesk i Contact Center.

24-7, również w niedziele i święta, zespół wsparcia technicznego jest dostępny – na wszelki wypadek.

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Grzegorz Sieheń

Szef Technologii Grupy Kapitałowej

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Niilo Fredrikson

Rada Nadzorcza – Przewodniczący

Czytaj więcej

Niina Hovi

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Santeri Jussila

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Taru Mäkinen

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Steffan Schumacher

Rada Nadzorcza

Czytaj więcej

Poznaj ludzi stojących za naszymi rozwiązaniami AI. Skontaktuj się z zespołem InteliWISE, który łączy wiedzę z zakresu AI, produktu, designu i biznesu.

Wszystkie komunikaty
Wszystkie komunikaty

Co możemy zrobić dla Twojej firmy??

InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma Prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.pl

Adres siedziby: InteliWISE S.A.,
ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska

Telefon: 22 765 6000

NIP: 525 23 23 343

REGON: 14 0000 046

KRS: 0000297672

Spółki Grupy Kapitałowej IntweliWISE S.A.

Nazwa spółki: INTELIDESK sp. z o.o.

Adres: al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

NIP: 946 26 53 758

Telefon: 22 765 60 00

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.pl, www.sprzedawcy.online

Nazwa spółki: Limtel sp. z o.o.

Adres: ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa

NIP: PL739 37 92 360

KRS: 0000358690

Telefon: 22 765 60 00

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.limtel.com

Kontakt z InteliWISE

Giełda. Sprzedaż. Inne.

+48 22 765 6000

Biura InteliWISE

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72
02‐605 Warszawa
Polska

InteliWISE USA Partner

518 Kiberton Road, Suite 312
Phoenixville, PA
19460‐4737
USA

InteliWISE biuro Gdańsk

al. Grunwaldzka 472A
80‐309 Gdańsk
Polska

InteliWISE biuro Lublin

al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
Polska

InteliWISE zawsze cieszyło się z akcjonariatu, który strategicznie wspierał Spółkę. W ostatnim czasie, Efecte, spółka z fińskiego Nasdaq, zakupiła ponad 95% akcji InteliWISE S.A. od akcjonariuszy, w tym założycieli Spółki. Poniżej przedstawiamy akcjonariat po transakcji.

InteliWISE S.A. Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji i głosów na WZ Spółki (szt.)Wartość nominalna akcji (PLN)Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki (%)Udział w głosach na WZ Spółki (%)
Efecte OYJ6 858 915685 891,50100100
Ogólna liczba akcji w spółce: 6 858 915
Liczba głosów z akcji: 6 858 915

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd INTELIWISE S.A. (dalej; "Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2022 Raport za IV kwartał 2021 roku
16.05.2022 Raport za I kwartał 2022 roku
16.08.2022 Raport za II kwartał 2022 roku
14.11.2022 Raport za III kwartał 2022 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
31.05.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku przez InteliWise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2021 Raport za IV kwartał 2020 roku
17.05.2021 Raport za I kwartał 2021 roku
16.08.2021 Raport za II kwartał 2021 roku
10.11.2021 Raport za III kwartał 2021 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2021 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok
31.05.2021 Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2020 Raport za IV kwartał 2019 roku
15.05.2020 Raport za I kwartał 2020 roku
14.08.2020 Raport za II kwartał 2020 roku
13.11.2020 Raport za III kwartał 2020 roku

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

29.05.2020 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
29.05.2020 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2019 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2018
15.05.2019 Skonsolidowany raport za I kwartał 2019
14.08.2019 Skonsolidowany raport za II kwartał 2019
14.11.2019 Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

20.05.2019 Jednostkowy raport roczny za rok 2018
20.05.2019 Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2018 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017
15.05.2018 Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
16.08.2018 Skonsolidowany raport za II kwartał 2018
14.11.2018 Skonsolidowany raport za III kwartał 2018

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2018 Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
31.05.2018 Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2017 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2016
15.05.2017 Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
16.08.2017 Skonsolidowany raport za II kwartał 2017
14.11.2017 Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta


Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2017 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
31.05.2017 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Dokumenty WZA

NWZ 26.09.2022

Archiwum

ZWZ 28.06.2022

ZWZ 27.07.2021

ZWZ 29.06.2021

2020

Dokumenty WZA