Zawarcie znaczącej umowy z Pfizer Inc z siedzibą w Nowym Jorku (USA)

Zawarcie znaczącej umowy z Pfizer Inc z siedzibą w Nowym Jorku (USA)

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż Spółka otrzymała podpisane zlecenie przez Pfizer Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (USA)  wraz z warunkami świadczenia usługi (tzw. SOW – Statement of Work). Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie rozwiązania Virtual Assistant (Chatbot) zintegrowanego z Live Chatem, wspierającego automatyzację procesów obsługi klienta.

Wdrożenie zakupionego rozwiązania

Uruchomienie systemu planowane jest na pierwszy kwartał 2017. W ramach dostarczonego rozwiązania Spółka zapewni m.in. rozbudowaną bazę wiedzę zawierającą kilkaset odpowiedzi typu Q&A oraz system zawierający kilka tysięcy odpowiedzi, zintegrowany z systemem sztucznej inteligencji.

Okres trwania umowy

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia systemu. W ramach umowy Spółka będzie świadczyła usługi wsparcia (SLA) dla uruchomionego systemu. W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.

Zakres prac

Wspierane algorytmami sztucznej inteligencji rozwiązanie Chatbot, zintegrowane z czatem firmowym jest innowacyjnym rozwiązaniem autorskim Spółki z obszaru ‘customer service automation’, automatyzujące dostęp do wiedzy oraz gwarantującym obsługę zapytań klientów wewnętrznych korporacji przez 24 h na dobę przez inteligentny czat.

Krótko o Pfizer

Pfizer Inc jest jednym z największych globalnych koncernów biofarmaceutycznych, klasyfikujących się na 55 pozycji listy Fortune 500 w USA.

W ocenie Zarządu Spółki niniejszą umowę należy uznać za znaczącą, gdyż jest wartość przekracza 15 % kapitałów własnych Spółki z ostatniego raportu rocznego Spółki (raport jednostkowy za 2015 rok).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.