Ministerstwo Rozwoju

INTELIWISE SA Zawarcie umowy dotyczącej innowacyjnej usługi z Ministerstwem Rozwoju

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż Spółka otrzymała z Ministerstwa Rozwoju podpisaną umowę. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie pilotażowego wdrożenia usługi, polegającej na proaktywnej obsłudze klienta portalu www.biznes.gov.pl.

Założenia wdrażanej usługi

Usługa ma w założeniu stanowić całkowitą innowację w ramach e-usług administracji publicznej w Polsce. Specjalnie wyszkoleni konsultanci pracujący na rzecz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wykonają połączenia i powiadomią, z należnym wyprzedzeniem, przedsiębiorców o istotnych terminach oraz niezbędnych decyzjach związanych z ich działalnością. Dodatkowo, każdy przyszły lub obecny przedsiębiorca będzie mógł w 100% przez telefon załatwić kluczowe sprawy związane z otwieraniem, zawieszaniem, odwieszaniem działalności gospodarczej.

Wartość umowy to 575 640,00 zł brutto, a uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał 2016 roku. W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.