Zarabiaj na AI razem z InteliWISE

AI to nie tylko wyzwanie, bądź jak głoszą media – zagrożenie (dla rynku pracy, dla funkcjonującego biznesu), ale także ogromna szansa. Jesteśmy pewni, że beneficjentów inteligentnej rewolucji powinno być szerokie grono przedsiębiorców.  

Uruchomiliśmy program partnerski, w ramach którego umożliwiamy zarabianie na rosnącym znaczeniu AI dla biznesu.

Program Partnerski dla Chatbotów, Voicebotów

Uważamy, że rewolucja nowych technologii AI powinna mieć więcej beneficjentów. Nie ma powodów, żeby była kojarzona ze strachem przed zwolnieniami albo nagłymi zmianami w praktykach biznesowych. Dlatego uruchamiamy Program, w ramach którego udostępnimy zarówno narzędzia, jak i nasz ponad 15-letni know-how, oraz – oczy­wi­ście – model roz­li­czeń umożliwiający zarabianie na rozwiązaniach AI. 

wsparcie partnerów od inteliwise

Partnerom udostępniamy kompletne narzędzia, zarówno do budowania rozwiązań takich jak Voicebot czy Chatbot,  jak i ich dostarczania (świadczenia usługi) w modelu chmurowym. 

Narzędzia są wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i rozbudowy projektów opracowanych przez interdyscyplinarny zespół. Partnerzy dostaną pełny dostęp do Platformy my.inteliwise.com

Platforma my.inteliwise. Okno rejestracji

Nasz dział inży­nie­rii wie­dzy, zaj­mu­jący się pro­gra­mo­wa­niem i tre­no­wa­niem Wir­tu­al­nych Asy­sten­tów, nauczy i wesprze w tym prak­tycz­nie naj­waż­niej­szym eta­pie uru­cho­mie­nia Chat­bota czy Voice­bota

Do kogo kierujemy Program?

Uważamy, że na AI powinni móc zarabiać ci wszyscy, którzy przez lata pomagali swoim klientom budować sklepy on-line, aplikacje, systemy IT – w szczególności CRMy, ERP czy HR. Naszymi Partnerami już dziś są integratorzy IT, agencje interaktywne, reselerzy rozwiązań, ale także freelancerzy, którzy często prowadzą duże wdrożenia dla swoich klientów. Nasz program kierujemy teraz do jeszcze szerszego grona profesjonalistów. Wszyscy oni otrzymają on nas narzędzia, umożliwiające im rozszerzenie ich oferty dla ich klientów.

Jakie korzyści ze współpracy będzie miał Partner InteliWISE?

Zostając naszym partnerem, Firmy otrzymają możliwość monetyzacji usług na każdym etapie świadczenia usługi dla swojego klienta – zarówno na etapie uruchomienia jak i świadczenia usługi. Są to m.in. przychody z opłat z analiz przedwdrożeniowych, wdrożeń, kastomizacji czy integracji, a także abonamentów.  

W wielu branżach, Sztuczna Inteligencja, nowe technologie inteligentne postrzegane są jako źródło zagrożeń, takich jak potencjalna redukcja miejsc pracy, zmiany dotychczasowych procesów biznesowych, czy nieprzewidywalne transformacje rynku. InteliWISE postrzega to jednak jako szansę dla wielu profesjonalistów aktywnych na rynku, którzy mogą wykorzystać globalny trend. Brak im jednak know-how albo narzędzi potrzebnych do rozwijania i dostarczania klientom rozwiązań opartych o AI. – mówi Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE.

Dlaczego warto „iść” w sztuczną inteligencję?

Program InteliWISE jest odpowiedzią na potrzeby rynku występujące w sektorze usługowym. Z raportu „2018 Future of Jobs” autorstwa World Economic Forum wynika, że połowa wszystkich firm na globalnym rynku przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin dzięki automatyzacji przed 2022 rokiem. W dyskursie branży często pomijany jest jednak fakt, że dwie trzecie przedsiębiorców planuje przekwalifikować swoich pracowników zatrudnionych na likwidowanych stanowiskach. I najważniejsze – sztuczna inteligencja przede wszystkim ma wspierać specjalistów, nie ich zastąpić. 

Dla wielu profesjonalistów „inteligentna rewolucja”, czyli coraz bardziej masowe wykorzystanie AI, jest okazją do zmiany, ale na lepsze. Rozwój AI przyczynia się przecież także do doskonalenia modeli biznesowych oraz do kształtowania się nowych specjalizacji i zawodów. Zawody takie, jak data scientist czy nawet szeroko pojęty programista, przestały być niszowe i stały się świetnie opłacanymi profesjami właśnie dzięki dynamicznemu rozwojowi szczególnie ważnych dziedzin rynku. Jako jedna z najmocniej zakorzenionych w tej branży firm w Polsce chcemy sprawić, żeby wykorzystywano pełen potencjał rozwiązań i rozumiano ich rolę w rozwoju rynku. Stąd nasza decyzja, żeby udostępnić partnerom Platformę z narzędziami oraz know-howdodaje Strzałkowski.

Według analityków z Market Research Engine, tempo wzrostu globalnego rynku rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji będzie wynosić w najbliższych latach 37 proc. rocznie, a w 2024 roku łączna wartość tego rynku przekroczy 191 mld dol.

Jeśli chcesz dołączyć do programu, skontaktuj się z nami.

Tu możesz przeczytać więcej o Programie.