Wzrosty. Kontrakty. Raport InteliWISE za III kwartał 2017

Wzrosty. Kontrakty. Raport InteliWISE za III kwartał 2017

Właśnie opublikowaliśmy raport giełdowy za trzeci kwartał oraz 3 kwartały razem.

Dwa kluczowe dla nas wydarzenia to:

  • Po raz pierwszy przychody w danym roku przekroczyły próg 2 milionów zł (2,2 mln zł kumulatywnie od stycznia do września, w grupie kapitałowej);
  • Zawarta została umowa o historycznej wartości – ponad 3,7 mln zł na dostarczenie usługi wielokanałowego AI Contact Center wraz z outsourcingiem.

Startująca rakieta - wzrosty w InteliWISEKilka kluczowych liczb:

  • Prawie 1.6 x wyższy przychód: na poziomie grupy w III kwartale 2017 roku, Grupa Kapitałowa InteliWISE wygenerowała przychód prawie 1,6 – krotnie wyższy (wzrost o 58%) w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku (771,5 tys. zł wobec 488 tys zł w porównywalnym okresie);
  • 1,75 x wyższy przychód: kumulatywnie, w ciągu 3 kwartałów, GK wygenerowała przychód 2 261 tys. zł (wobec 1 288 tys zł w porównywalnym okresie). Zysk netto
    wyniósł 148 tys. zł (wobec 160 tys. zł w analogicznym okresie).

Szczegóły – pełny raport dostępny na Infostrefa.com.