Wyniki InteliWISE za III kwartał 2016

Wyniki InteliWISE za III kwartał 2016

W III kwartale Spółka kontynuowała wzrost, poprawiły się główne wskaźniki. Spółka InteliWISE SA w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 205 tys. zł, zysk na sprzedaży 176 tys. zł oraz zysk netto 159 tys zł. W analogicznym okresie w 2015 roku zysk na sprzedaży wyniósł 34 tys. zł.

Rozwój spółki InteliWise

Na poziomie Grupy Kapitałowej przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku wygenerowano przychód w wysokości 1 288 tys. zł oraz zysk w wysokości ponad 160 tys. zł.

Przytoczone wartości dowodzą, że sama Spółka jak i cała Grupa Kapitałowa są w fazie rozwoju. Osiągnięta rentowność, obsługiwana obecnie liczba klientów i ilość dobrze rokujących rozmów z potencjalnymi klientami świadczą o trendzie wzrostowym. Spółka dysponuje odpowiednimi środkami na inwestycje i zabezpieczenie swojej działalności.

Rozwój technologii i wsparcie techniczne

W ramach działań badawczo-rozwojowych rozwijana jest technologia dedykowana do obsługi klienta przez infolinię, chaty, video-połączenia, formularze.  InteliDESK Sp. z o.o. skupi się na sprzedaży usług typu Help Desk, outsourcingu pracowników, odpowiedzialnych za wsparcie sprzedaży i wsparcie techniczne.

Pełny raport znajduje się w sekcji RAPORTY tu [ https://inteliwise.com/relacje-inwestorskie]