Wyniki InteliWISE za III kwartał 2016

Wyniki InteliWISE za II kwartał 2016

II kwartał 2016 roku zakończył się dla InteliWISE na poziomie jednostkowym dodatnim wynikiem finansowym, natomiast na poziomie Grupy Kapitałowej niewielką stratą.  Trend wzrostu wyników sprzedaży i generowanych marż był kontynuowany.

Dane finansowe spółki InteliWISE

W pierwszych dwóch kwartałach Spółka InteliWISE SA osiągnęła przychód w wysokości  758 tys. zł i dotychczas największy zysk netto w wysokości 124 tys. zł ( w analogicznym okresie w 2015 roku zysk netto wyniósł 4,9 tys zł).

Na poziomie Grupy Kapitałowej osiągnięto przychód na poziomie 800 tys. zł. i odnotowano stratę wynoszącą 25 tys. zł, która była wynikiem przeznaczenia środków na inwestycje. Obecnie Spółka osiągnęła rentowność i na podstawie prowadzonych rozmów z klientami można wnioskować, że trend wzrostowy będzie podtrzymany.

W obszarze R&D Spółka pracuje nad rozwojem technologii do obsługi klientów w Contact Center w ramach infolinii. W spółce InteliDESK Sp. z o.o. przygotowano się do wprowadzenia na rynek nowej usługi typu BPO – outsourcingu Help Desk.