Rośniemy! Raport InteliWISE za II kwartał 2017

Rośniemy! Raport InteliWISE za II kwartał 2017

Właśnie opublikowaliśmy raport giełdowy za drugi kwartał oraz połowę roku. Raport ważny jest dla nas z kilku powodów. 

Ten najbardziej istotny to fakt, że jest to pierwszy kwartał uwzględniający w całości wyniki spółki Limtel, którą przejęliśmy w 100%

Po drugie, rośniemy.Grupa Kapitałowa (InteliWISE + InteliDESK + Limtel) wygenerowała przychód wynoszący 1 489 mln zł, czyli 1,8 razy wyższy (wzrost o 86%) w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku.

W samym drugim kwartale, grupa wygenerowała 842 tys. zł i jest to przychód o 2,3 raza wyższy w porównaniu do 2016r. Ze względu na jeszcze ponoszone koszty konsolidacji, zysk netto kumulatywnie wyniósł niewielkie 13,4 tys. zł.

W samym drugim kwartale, grupa wygenerowała 842 tys. zł i jest to przychód o 2,3 raza wyższy w porównaniu do 2016r. Ze względu na jeszcze ponoszone koszty konsolidacji, zysk netto kumulatywnie wyniósł niewielkie 13,4 tys. zł

W samej spółce InteliWISE S.A. osiągnęliśmy od początku roku ponad 1,5 razy wyższy przychód – 1 174 mln zł wobec 758 tys. zł w porównywalnym okresie, a zysk netto wzrósł o 33% do 164 tys. zł.

Po trzecie. Uruchomiliśmy comm.AI – platformę, która będzie narzędziem konkurowania o rynek rozwiązań wideo-połączeń, zaawansowanych infolinii i tzw. messagingu.

Szczegóły – pełny raport dostępny na Infostrefa.com.