Podpisanie umowy ze Skok Stefczyka

Podpisanie umowy ze Skok Stefczyka

InteliWISE LiveChat Enterprise w SKOK sp. z o.o.

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż Spółka otrzymała podpisaną przez Premium Management Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Gdyni (Klient) umowę na wdrożenie przez Spółkę usługi InteliWISE LiveChat Enterprise oraz udzielenie licencji.

Przedmiotem umowy jest kompleksowy projekt oraz wdrożenie rozwiązania LiveChat na środowisku produkcyjnym SKOK. Dodatkowo Spółka udzieliła licencji Klientowi i zobowiązała się do świadczenia wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wdrożenie rozwiązania LiveChat planowane jest w I kwartale 2017. Pozostałe warunki umowy objęte są tajemnicą handlową.

W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.

W ocenie Zarządu Spółki niniejszą umowę należy uznać za znaczącą gdyż jest wartość przekracza 15 % kapitałów własnych Spółki z ostatniego raportu rocznego Spółki (raport jednostkowy za 2015 rok).