Najlepsze Q3 w historii InteliWISE

Rośniemy! W opublikowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A za III kwartał 2018 r. liczby mówią same za siebie – Q3 2018 to najlepszy, rekordowy kwartał w historii firmy.

Rekordowe wyniki

Przychody całej Grupy w samym Q3 wyniosły prawie 900 tys. zł, to wzrost o 25%. Kumulatywnie (od początku roku) wyniosły ponad 2 500 tys. – to wzrost o 13% wobec porównywalnego okresu w roku poprzednim.

O 100 % wzrósł zysk za okres 3 kwartałów – wygenerowaliśmy wzrost zysku od początku roku równy 196 tys. zł (wobec 96 tys. za ten sam okres roku poprzedniego).

Powyższe liczby są wynikiem aktywnej polityki sprzedażowej oraz realizacji nowych kontraktów. Ponad 85% przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych na poziomie powtarzalnych, abonamentowych usług.

Nowe kontrakty

W Polsce coraz chętniej inwestuje się w rozwiązania inteligentnej automatyzacji. Wspieramy firmy w procesach cyfrowej transformacji (digital transformation). W ostatnich miesiącach dołączyli do nas: PLL LOT, ING,  Desperados, Ministerstwo Pracy i inni.

Nowe rozwiązania

W Q3 2018 postawiliśmy na rozbudowę technologii “omni-channel customer service” „w chmurze”, (cloud-based). Tzw. konsola wielokanałowa (Agent’s Portal, omnichannel Console) umożliwia komunikację oraz obsługę zgłoszeń praktycznie przez wszystkie dostępne dziś kanały: głos, wideo, czat. Zarówno poprzez narzędzia inteligentnej automatyzacji (web-self service), jak i te obsługiwane przez agenta.

Pełny raport dostępny jest na Infostrefa.com