InteliWISE uruchamia spin-off - help desk

InteliWISE uruchamia spin-off – help desk

InteliWISE uruchamia spin-off, dodający warstwę inteligencji do tworzącej się, polskiej specjalności – usług outsourcingu help desk

Globalny rynek usług outsourcingu oraz usług help desk dynamicznie rośnie, a jego klientami są zwykle duże, globalne korporacje, dążące do optymalizacji kosztowej. InteliWISE planuje wykorzystać rosnące znaczenie Polski na mapie outsourcingu dostarczając usługi wsparcia najnowszej generacji, oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.
Wraz z partnerem, Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (LPNT), InteliWISE SA założyła spin-off, czyli nową spółkę (zależną), która skoncentruje swoje działania na rozwoju oraz sprzedaży oprogramowania Wirtualny Asystent IT Desk oraz usług typu BPO – outsourcingu Help Desk.

Globalny rynek usług outsourcingu usług help desk oraz service desk rośnie dynamicznie, a Polska z zatrudnionymi w niej ponad 100 000 pracowników, wyrasta na nim jako jeden z liderów. Popularne usługi help desk służą dziś do rozwiązywania problemów związanych z systemami informatycznymi, w tym niedziałania lub konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu, jak komputery, urządzenia mobilne, drukarki, sieci itp.

Następna generacja usług help desk, którą planuje dostarczać InteliWISE, będzie wyposażona w warstwę inteligentną, która klientom usług outsourcingu – zwykle dużym, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Doświadczenie ponad 150 projektów InteliWISE w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomoc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Stworzenie spin-offu InteliWISE pokazuje, iż start-up który zbudował elastyczną technologię, przetestowaną i docenioną na rynku międzynarodowym, może dziś poprzez udostępnianie w chmurze i elastyczne licencjonowanie, wykorzystywać ją na wielu polach, potencjalnie zwiększając wartość przedsiębiorstwa.

Informacja o nowym podmiocie

Powołana w dniu 19 maja 2015 roku spółka InteliDESK (w trakcie rejestracji) została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST”. InteliWISE S.A. objęła 670 nowo utworzonych udziałów w spółce InteliDESK sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Lublinie (dalej InteliDESK), Pozostałe 580 udziałów objął Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem wkładu do spółki InteliDESK ze strony InteliWISE SA były: udzielenie przez nią w ramach aportu niewyłącznej licencji na oprogramowanie Wirtualny Doradca IT Desk o wartości 650 000 złotych oraz kwota 20 000 złotych. Zakres udzielonej licencji umożliwi InteliDESK sprzedaż i wdrożenie ww. oprogramowania, przy czym do modyfikacji i rozwoju tego oprogramowania będzie uprawniona wyłącznie Spółka. Objęte przez Spółkę udziały stanowią 53,50% kapitału zakładowego InteliDESK oraz taki sam udział głosów na zgromadzeniu wspólników.
Powołanie InteliDESK sp. z o.o. stanowi element strategii InteliWISE S.A., nakierowanej na budowanie pozycji lidera w rozwoju innowacyjnych, rozwiązań informatycznych w chmurze, opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, a prowadzącej do optymalizacji procesów wielokanałowej obsługi klienta i Contact Center, dla globalnie działających firm oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

Marcin Strzalkowski
mst@inteliwise.com
kom.: (+48) 503 007 654
Skype: marcin.strzalkowski