Wyniki InteliWISE S.A. za IV kwartał 2015

Wyniki InteliWISE S.A. za IV kwartał 2015

Spółka wypracowała zysk dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku cloud’owych rozwiązań informatycznych, optymalizujących obsługę klienta i e-commerce, dla wiodących klientów biznesowych oraz e-administracji.

Wypracowany zysk

Po czterech kwartałach 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 721 303,02 zł oraz rekordowy zysk operacyjny 170 899,12 zł oraz zysk brutto z uwzględnieniem przychodów finansowych ponad 820 000 zł.

W ostatnim kwartale Spółka InteliWISE S.A. wygenerowała roczny przychód przekraczający 540 tys. zł, oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie ponad 138 tys. zł.

Wygenerowanie po raz pierwszy zysku rocznego z działalności operacyjnej i osiągnięcie ponad 10% rentowności jest wynikiem rosnącej bazy znaczących klientów z regularnie płatnym abonamentem.

 

Wybrane dane jednostkowe dotyczące InteliWISE S.A. z rachunku zysków i strat za IV  kwartał  2015, z danymi porównawczymi za IV kwartał  2014

InteliWISE SA 01.10.2015 -31.12.2015
w zł
01.10.2014 -31.12.2014
w zł
Przychody netto ze sprzedaży542 052,58576 283,72
Przychody finansowe0,000,00
Zysk (strata) na sprzedaży137 276,35-112 674,63
Zysk (strata) z działalności operacyjnej138 287,53-123 179,79
Zysk (strata) brutto138 648,90-123 448,11
Zysk (strata) netto138 648,90-123 448,11

 

Wybrane dane jednostkowe dotyczące InteliWISE S.A. z rachunku zysków i strat narastająco za cztery kwartały 2015 roku, z danymi porównawczymi za cztery kwartały 2014 roku

InteliWISE SA 01.01.2015 -31.12.2015
w zł
01.01.2014 -31.12.2014
w zł
Przychody netto ze sprzedaży1 721 303,021 788 094,89
Przychody finansowe652 066,780,00
Zysk (strata) na sprzedaży171 518,11-46 215,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej170 899,12-56 818,48
Zysk (strata) brutto821 322,09-57 472,77
Zysk (strata) netto821 322,09-57 472,77

Do końca 2015 roku Spółka obsługiwała kilkudziesięciu klientów poprzez stałe usługi abonamentowe, z których pokrywane są koszty stałe działalności. Sytuacja ta spowodowała wzrost rentowności z działalności gospodarczej do poziomu 10% w skali roku.

Spółka realizowała zlecenia związane ze świadczeniem usług chmurowych w obszarze automatyzacji dostępu do wiedzy oraz outsourcingiem wyspecjalizowanych usług contact center, realizowanych przez konsultantów obsługujących wielokanałowe centra pomocy, w tym live chat, help desk oraz infolinie. Wdrożono szereg usług dla Administracji publicznej i lokalnej, instytucji użyteczności publicznej oraz firm komercyjnych z sektora e-commerce i sklepów internetowych.

W ostatnim kwartale 2015 roku wdrożono korzystne dla Spółki projekty m.in.:

  • Projekt Wirtualnego Doradcy oraz Live Chat dla Zielonej Linii obsługiwanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzmocniło to pozycję InteliWISE w ramach innowacyjnych rozwiązań dla e-administracji.
  • Obsługiwano kilkudziesięciu klientów na usługi abonamentowe zarówno w sektorze administracji jak i biznesu mi.in.: T-Mobile, Feu Vert, Castorama, CCR Sport, Modbis.pl, Mediaekspert, Fadesa Polnord Polska, Yves Rocher, Noble Health, Akademia Leona Koźmińskiego, CCR Sport, Bricoman, F.H. Sfinks, Propharma, MPWIK Kraków, Urząd Miasta Legionowo, Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

 „Dla startupów i innowacyjnych spółek dostarczających cloudowe rozwiązania, czy oprogramowanie dla sektora biznesowego (B2B), najtrudniejsze są zwykle 2 wyzwania: zbudowanie masy krytycznej w postaci liczby klientów oraz przekonanie ich do regularnych, abonamentowych płatności za oprogramowanie – powiedział Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE SA.  Tylko odpowiednia proporcja obu czynników umożliwia przejście przez fazę “palenia” funduszy, związane z presją cenową usług cloudowych, do fazy szybkiego wzrostu. W InteliWISE w 2015 roku udało się zoptymalizować model biznesowy, osiągając rosnące przychody z regularnego, comiesięcznego abonamentu od solidnych średniej i dużej wielkości organizacji dodaje.”

Kliknij, aby pobrać pełny raport kwartalny

Wirtualne Contact Center InteliWISE – innowacyjne rozwiązanie typu  web-self-service (Customer Service), pozwalające na przyjazną oraz efektywną kosztowo obsługę zapytań klientów, drogą głosową lub elektroniczną. Składa się na nie wiele kanałów, jak Wirtualny Asystent, Live Chat, Infolinia, Help desk, które są dostosowywane do skali problemu i preferencji użytkownika. Więcej na https://inteliwise.com/

Więcej o InteliWISE

InteliWISE SA – lider w dostarczaniu innowacyjnych, specjalistycznych rozwiązań IT, optymalizujących obsługę klienta (customer service), transakcje online (e-commerce) oraz marketing internetowy. Rozwija i wdraża oprogramowanie oparte o opatentowaną w USA metodę analizy języka naturalnego i sztuczną inteligencję. Wdrożenia InteliWISE, w tym produkty jak Wirtualny Doradca, Live Chat, Help Desk bazują na sieciach neuronowych, technologii NLP, dynamicznej animacji obrazu i wielojęzykowej syntezie mowy. Pomagają uatrakcyjnić strony WWW, zwiększyć sprzedaż, budować pozytywne relacje z klientem oraz zmniejszać koszty jego obsługi. Jako jedyna polska firma jest w TOP10 globalnych dostawców technologii “Virtual Agent”, według wiodącej niezależnej firmy analitycznej Forrester Research. Obecność w Dolinie Krzemowej oraz partnerstwo z wiodącym funduszem VC na świecie – Intel Capital, umożliwia, jako nielicznej wśród polskich firm, sprzedaż do największych klientów na świecie. Kilkudziesięciu klientów w Polsce i na świecie, w szczególności w USA, doświadczyło zmniejszenia kosztów obsługi, zwiększenia sprzedaży dzięki rozwiązaniom InteliWISE. Spółka notowana jest na rynku New Connect (ITL) Giełdy Papierów Wartościowych. Firma wspierana jest strategicznie przez Intel Capital, jej Akcjonariuszem jest Grupa Asseco. 

Kontakt: 

Marcin StrzalkowskiRadosław Ceplin
mst@inteliwise.comradek.ceplin@communicoarts.pl
kom.: (+48) 503 007kom.: (+48) 501 581 138
Skype: marcin.strzalkowskiSkype: radek.ceplin