Wyniki InteliWISE za III kwartał 2014

Wyniki InteliWISE za III kwartał 2014

Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu oraz wypracowała zysk dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku rozwiązań informatycznych związanych z obsługą klienta.

Porównanie analogicznych kwartałów z poprzednim rokiem

Warszawa 14 listopada 2014 r.
Notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE S.A. po trzech kwartałach 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 211 811,17 zł wobec 718 954 zł w porównywalnym okresie 2013 roku, co stanowi prawie 70 % wzrost.
Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 71 662,35 zł wobec straty zrealizowanej w analogicznym kwartale 2013 roku w wysokości 142 557,46 zł. Trzeci kwartał 2014 roku został zamknięty wynikiem netto na poziomie 71 002,94 zł, wobec straty odnotowanej w takim samym kwartale 2013 roku w wysokości 140 676,93 zł.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za I - III kwartał 2014

Źródła przychodów i strategia na przyszłość

Głównym źródłem wzrostu są przychody z informatycznych usług specjalistycznego outsourcingu, związanego z obsługą klienta oraz wsparciem transakcji w e-commerce.
Spółka realizowała zlecenia związane z outsourcingiem wyspecjalizowanych usług contact center, realizowanych przez konsultantów obsługujących wielokanałowe centra pomocy, w tym live chat, help desk oraz infolinie. Wdrożono także nowe rozwiązania programistyczne dla Fresh Innovations, Avanssur, Urzędu Miasta Elbląg, czy sklepów internetowych, np. Coricamo.pl.

Rosnące zainteresowanie optymalizacją i outsourcingiem obsługi klienta jest efektem silnego wzrostu e-commerce w Polsce. Wyczerpały się proste rezerwy wzrostów sprzedaży on-line, teraz kluczowe jest budowanie błyskawicznie działającej i kompetentnej obsługi klienta. InteliWISE stosuje najbardziej innowacyjne narzędzia obsługi, włącznie z outsourcingiem profesjonalnych konsultantów

– powiedział Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE SA.

Drugim istotnym elementem naszego wzrostu jest daleko posunięta optymalizacja procesów obsługi klienta w wielu firmach, ale także w administracji publicznej. InteliWISE dostarcza nie tylko oprogramowanie, ale też outsourcing – wykwalifikowanych konsultantów. To konsekwencja realizacji naszej strategii

– kontynuuje.

Wiele lat temu zakładaliśmy, że rozwój technologiczny przyczyni się do tego, iż ludzie w natłoku informacji które ich otaczają, będą poszukiwać najdogodniejszych form kontaktu w celu uzyskania pomocy. Obecnie widzimy, że zarówno rynek administracyjny jak i firmy komercyjne otwierają się na tą formę komunikacji z klientami

– mówi Strzałkowski.

Kontynuujemy przyjętą strategię oferowania instytucjom publicznym i samorządowym pełnego outsourcingu usług typu Contact Center. Mamy doświadczenie, gotowe rozwiązanie i sukcesy w tej dziedzinie. Nie ograniczamy się jednak tylko do administracji. Cieszy nas to, że coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie oferowanych przez nas rozwiązań, a tym samym popyt na usługi typu Wirtualne Contact Center zwiększa się

– dodaje.

Raport Forrester Research

W raporcie z 30 września 2014 roku opracowanym przez Forrester Research – jedną z dwóch największych firm analitycznych, InteliWSIE został po raz kolejny wymieniony wśród top 10 globalnych dostawców Wirtualnego Doradcy (Virtual Agent).
Raport dostępny jest pod linkiem: www.forrester.com

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za III kwartał 2014

Wirtualne Contact Center InteliWISE – innowacyjne rozwiązanie typu web-self-service (Customer Service), pozwalające na przyjazną oraz efektywną kosztowo obsługę zapytań klientów, drogą głosową lub elektroniczną. Składa się na nie wiele kanałów, jak Wirtualny Asystent, Live Chat, Infolinia, Help Desk, które są dostosowywane do skali problemu i preferencji użytkownika. Więcej na naszej stronie

Więcej o InteliWISE

InteliWISE SA – lider w dostarczaniu innowacyjnych, specjalistycznych rozwiązań IT, optymalizujących obsługę klienta (customer service), transakcje online (e-commerce) oraz marketing internetowy. Rozwija i wdraża oprogramowanie oparte o opatentowaną w USA metodę analizy języka naturalnego i sztuczną inteligencję. Wdrożenia InteliWISE, w tym produkty jak Wirtualny Doradca, Live Chat, Help Desk bazują na sieciach neuronowych, technologii NLP, dynamicznej animacji obrazu i wielojęzykowej syntezie mowy. Pomagają uatrakcyjnić strony WWW, zwiększyć sprzedaż, budować pozytywne relacje z klientem oraz zmniejszać koszty jego obsługi. Jako jedyna polska firma jest w TOP10 globalnych dostawców technologii “Virtual Agent”, według wiodącej niezależnej firmy analitycznej Forrester Research. Obecność w Dolinie Krzemowej oraz partnerstwo z wiodącym funduszem VC na świecie – Intel Capital, umożliwia, jako nielicznej wśród polskich firm, sprzedaż do największych klientów na świecie. Kilkudziesięciu klientów w Polsce i na świecie, w szczególności w USA, doświadczyło zmniejszenia kosztów obsługi, zwiększenia sprzedaży dzięki rozwiązaniom InteliWISE. Spółka notowana jest na rynku New Connect (ITL) Giełdy Papierów Wartościowych. Firma wspierana jest strategicznie przez Intel Capital, jej Akcjonariuszem jest Grupa Asseco.

Kontakt:
Marcin Strzalkowski
mst@inteliwise.com
kom.: (+48) 503 007 654
Skype: marcin.strzalkowski

Radosław Ceplin
radek.ceplin@communicoarts.pl
kom.: (+48) 501 581 138
Skype: radek.ceplin