InteliWISE wdroży Wirtualnego Urzędnika w Urzędzie Miasta Wrocław

InteliWISE wdroży Wirtualnego Urzędnika w Urzędzie Miasta Wrocław

InteliWISE podpisało umowę wartą ponad 280 tys. brutto na wdrożenie Wirtualnego Urzędnika na stronach internetowych Centrum Obsługi Mieszkańca, Urzędu Miasta Wrocławia.

Centrum obsługi mieszkańca Urzędu Miasta Wrocławia

UM Wrocław jest kolejnym podmiotem administracji lokalnej, wdrażającym rozwiązanie typu wirtualny urzędnik InteliWISE.

Innowacyjne rozwiązanie, oparte o technologie inteligentne, będzie wspierać obsługę klienta oraz dostęp do e-usług w urzędzie. Projekt obejmuje w szczególności konfigurację przyjaznej wyszukiwarki oraz przygotowanie bazy wiedzy gotowych odpowiedzi na tzw. najczęstsze pytania obywateli, przedsiębiorców czy inwestorów.

Jako nowoczesny kanał wsparcia, rozwiązanie zostanie zintegrowane z istniejącymi kanałami komunikacji z mieszkańcami, jak stroną BIP, live chat’em, formularzem kontaktowym www oraz Call Center. Dodatkowo zostaną dostarczone narzędzia, umożliwiające szczegółowe raportowanie konwersacji z interesantami, oraz ocenę efektywności wdrożenia Wirtualnego Doradcy i procesu dostosowywania go do wymagań stawianych przez Wrocławian.

Rozwiązanie umożliwia jednoczesne prowadzenie nieograniczonej ilości rozmów internautów z Wirtualnym Doradcą. Usługa będzie świadczona w języku polskim, migowym oraz z możliwością odsłuchu treści dla osób niedowidzących wraz z realizacją sesji nagraniowej tłumacza języka migowego oraz nagrania treści do odsłuchiwania.

Umowa InteliWISE S.A. jest podpisana z Gminą Wrocław, działającą poprzez jednostkę budżetową Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie rozwiązania Wirtualnego Doradcy dla mieszkańców miasta Wrocławia, w ramach wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy przekracza 280 000 brutto, a uruchomienie systemu planowane jest na pierwszy kwartał 2016.