InteliWISE dzięki fuzji z Limtel wzmocni ofertę AI

InteliWISE dzięki fuzji z Limtel wzmocni ofertę AI

InteliWISE przejęło 100% udziałów w spółce Limtel. Nowe, wspólne usługi oparte na AI, umożliwi konkurowanie o bużety związane z inteligentną automatyzacją.

InteliWISE przejmuje 100% udziałów w Limtel Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż w ramach Grupy Kapitałowej InteliWISE przejęliśmy 100% udziałów w Limtel Sp. z o.o. Dzięki połączeniu sił z Limtel wzmacniamy Grupę w trzech obszarach: nowych produktów, unikalnych kompetencji oraz potencjału do ekspansji zagranicznej.

Duzi polscy i międzynarodowi klienci, wymagają dziś większej, uniwersalnej oferty, związanej z inteligentną automatyzacją procesów. Dlatego obecny portfel usług InteliWISE, oparty na inteligentnych produktach komunikacji tekstowej (Live Chat/ AI-Chatbot) zostanie rozszerzony o rozwiązania analizy głosu nowej generacji oraz video.

Produkty Limtel już działają u kilku klientów InteliWISE; pracujemy intensywnie nad nowymi wdrożeniami, o których będziemy informować.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Strzałkowski

Founder & CEO InteliWISE.com