Rozmowa z ChatGPT na smartfonie

ChatGPT – sztuczna inteligencja – czym jest i jakie może mieć zastosowania

ChatGPT to nowy chatbot oparty na najnowszej technologii, który wchodzi w interakcje w sposób konwersacyjny. To inteligentne oprogramowanie oparte na technologii głębokiego uczenia się, które analizuje przychodzące wiadomości i na podstawie doświadczeń udziela odpowiedzi. Zdaniem ekspertów rozwiązanie to znajdzie w przyszłości zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, szczególnie w obsłudze klienta. System może być wykorzystywany zarówno do celów naukowych, jak i komercjalizowany poprzez tworzenie chatbotów.

Czym jest ChatGPT i gdzie się go wykorzystuje?

GPT (ang. Generative Pre-trained Transformer) jest modelem językowym, który został opracowany przez OpenAI. Narzędzie to umożliwia automatyczne generowanie tekstu przy dostarczeniu niezbędnych danych wejściowych. Z uwagi na fakt, że model ten powstał przy uwzględnieniu niemal 8 mln artykułów ze strony Wikipedia, jest w stanie swobodnie przewidywać słowa, a nawet całe zdania.

W praktyce wykorzystuje się go na wiele sposobów. ChatGTP pozwala na generowanie automatycznych odpowiedzi dla chatbotów w zastosowaniu biznesowym. W wielu branżach wykorzystywany jest również do tworzenia treści dla chatbotów. Eksperci wskazują na sporą elastyczność, która sprawia, że narzędzie to znajduje wiele zastosowań, zależnie od sytuacji i branży. System AI ma pomóc w rozwoju obsługi klienta. Model kładzie nacisk na uczenie się ze wzmocnieniem informacji zwrotnych od ludzi (RLHF).

Z czego wynika popularność ChatGPT?

Z uwagi na fakt, że ChatGPT został zaprojektowany tak, aby generować odpowiedzi, jak najbardziej zbieżne ze słowami wypowiadanymi przez człowieka, jest bardzo praktyczny. Ponadto to rozwiązanie stosunkowo nowe, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia się do analizy i generowania tekstu. Jego rosnąca popularność wynika głównie z dokładności, a więc generowania odpowiedzi zbliżonych do tych wypowiadanych przez ludzi. To jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi na rynku, które zbiera dobre recenzje wśród ekspertów.

Jak uzyskać dostęp do ChatGPT?

ChatGPT to platforma zaprojektowana tak, aby móc prowadzić naturalne rozmowy wspierane przez sztuczną inteligencję. Autorzy udostępniają aplikację za darmo, ale tylko do podglądu badań.

Działanie ChatGPT – sztuczna inteligencja w zaawansowanym wydaniu

Dzięki głębokiemu uczeniu się oraz AI chatbot na wysokim poziomie imituje fizycznego pracownika, który odbiera wiadomości, udziela rad czy doradza wybór oferty. Z tej przyczyny istnieje spory potencjał, jeśli chodzi o komercjalizację.

ChatGPT znajduje obecnie szerokie zastosowanie nie tylko w badaniach nad sztuczną inteligencją. Dla wielu deweloperów stanowi podstawę budowania aplikacji do komunikacji pomiędzy człowiekiem a chatbotem.

Czy rozwiązanie to ma istotne ograniczenia?

Biorąc pod uwagę, iż technologia ta jest stosunkowo nowa i wciąż się rozwija, pojawiają się pewne ograniczenia, które mogą rzutować na kilka czynników praktycznych, jeśli chodzi o zastosowanie ChatGPT.

1. Stronniczość. Uważa się, że szeroki zasób źródeł i baz danych, na których pracuje system, jest nie tylko zaletą, ale również wadą. Niektóre dane analizowane przez AI mogą być stronnicze. Dodatkowo część z nich może zawierać dyskusyjne treści. Zestawienie ze sobą pewnych wątków, które popierają daną opcję polityczną lub analizują nie do końca zweryfikowane źródła, może sprawiać, że odpowiedzi nie będą neutralne.

2. Etyka. Ludzie obsługujący chat lub wiadomości z klientami zazwyczaj przechodzą szkolenia dotyczące unikania tematów wrażliwych, które mogą urazić odbiorców. Wiedzą, jakich określeń nie powinno się używać, czy których zagadnień unikać. ChatGPT może w niektórych przypadkach nie rozpoznawać, które tematy nie powinny być poruszane z różnych przyczyn.

3. Ograniczenia erudycyjne, szczególnie w odniesieniu do zdań otwartych i złożonych wypowiedzi. W niektórych przypadkach może występować brak logicznego ciągu zdań. Jest to związane z początkowymi etapami rozwoju systemu. Oczekuje się, że w miarę postępów technologicznych, możliwe będzie generowanie bardziej złożonych treści. Na razie ChatGPT dobrze radzi sobie z odpowiedziami na proste i nieskomplikowane zdania, jeśli zawierają konkretne podpowiedzi. W przypadku zdań wymagających kreatywności spotyka pewne utrudnienia.

Z uwagi na fakt, że jest to projekt oparty na technologii głębokiego uczenia się, jego możliwości na bieżąco ewoluują. Wraz z przyswajaniem kolejnych wiadomości, staje się narzędziem coraz bardziej zaawansowanym. Zdaniem naukowców wdrażanie aplikacji będzie się rozszerzać, wraz z rozwojem systemu. Dzięki temu będzie ona dostępna dla szerszego grona odbiorców. Szacuje się, że rozwiązanie to w kolejnych latach całkowicie zrewolucjonizuje rynek i będzie wyznaczać nowe standardy dla branży. Dowodem na to może być fakt, że w ciągu zaledwie pięciu dni rozwiązanie to zyskało milion aktywnych użytkowników.

Bibliografia:

1. A. Kabir, Learn ChatGPT: The Future of Learning, 2022.

2. openai.com/blog/chatgpt

3. J. Hampton, ChatGPT on ChatGPT: The AI Explains Itself, 2022.