9 kroków koniecznych do efektywnego uruchomienia Chatbota – warto pamiętać

Uruchomienie prostego Chatbota może zająć zaledwie parę godzin (i być prawie w pełni darmowe), ale borykanie się z następstwami takiego wyboru może stanowić poważne obciążenie dla firmy. A wszystko przez wygórowane i nazbyt optymistyczne oczekiwania menedżerów wobec prostych Chatbotów, które niestety mogą obciążać infrastrukturę firmy lub nawet wprowadzać klientów w błąd. Budowa Chatbota, jak wdrożenie każdego projektu opartego o nowe technologie (sztuczna inteligencja, AI), to złożone zagadnienie i wymaga szeregu przygotowań, doświadczonego zespołu oraz kompetencji technicznych.  

Krok 1: Analiza przedwdrożeniowa – potrzebna czy zbędna? 

Jak najbardziej – potrzebna! Chatboty mają liczne zastosowania. Punktem wyjścia dla firmy jest więc analiza procesów i wyznaczenie kierunków, tak aby automatyzacja przyniosła jak najwięcej korzyści. Niektóre z popularniejszych dziś kierunków to: 

Priorytetowe jest zastosowanie sztucznej inteligencji w obszarach, które przyniosą największe korzyści dla osiągnięcia wyznaczonych przez firmę celów. 

Bardzo istotnym punktem prac nad Chatbotem jest analiza przedwdrożeniowa, która pozwoli sprawdzić, czy wdrożenie Chatbota może przełożyć się na spodziewane efekty biznesowe i zwrot z inwestycji. Pozwala przeanalizować aktualnie zachodzące w firmie procesy biznesowe, określić zakres potrzeb oraz zaprojektować optymalne rozwiązania dla docelowych zmian. Podczas analizy, do której wykorzystywana jest technologia uczenia maszynowego (machine learning, ML), sprawdzane są historyczne zapytania klientów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie określić możliwy zakres rozmów Chatbota. Analiza pozwala także na określenie kluczowych wymaganych funkcjonalności – o których piszemy poniżej.

Krok 2: Planowanie funkcjonalności Chatbota  

Firmy rozważające wdrożenie Chatbota muszą zmierzyć się z problemami związanymi z planowaniem wymaganych funkcjonalności Wirtualnego Doradcy. Wybór ten będzie wpływał na proces  budowy, rozwoju i utrzymania Chatbota. Kluczowe są także kwestie wydajnościowe, tak aby Chatbot faktycznie błyskawicznie odpowiadał na pytania klientów w sytuacjach znaczącego wzrostu popularności usługi. Przy tej analizie warto skorzystać z raportów analityków (np. Forrester, Gartner) bądź zestawień kluczowych i najpopularniejszych funkcjonalności, które znajdują się w specyfikacjach przetargowych, RFI, RFP. Warto też poprosić dostawcę o listę takich funkcjonalności – jej dostępność jest często oznaką dojrzałego i systematycznego podejścia do potrzeb klienta i rozwoju (tzw. roadmap’y).

Krok 3: Wybór Chatbota i dostawcy

Wybór Chatbota zależny jest od potrzeb firmy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań do automatyzacji oraz liczni dostawcy oprogramowania. Sprawdzając możliwości należy mieć jasno zdefiniowane role AI w strategii firmy, cele wdrażanego rozwiązania oraz budżet na następne (co najmniej) 6-12 miesięcy. Kolejną decyzją jest określenie, czy Chatbot ma być zintegrowany z innymi systemami firmy i jakie są możliwości jego instalacji (on-premise lub w chmurze).

Krok 4: Wybór sposobu realizacji – na własnej infrastrukturze czy w chmurze (cloud)?

Chatboty mogą być uruchamiane z clouda dostawcy (chmury) – wtedy instalacja ogranicza się do wklejenia kodu w HTML witryny, bądź też w modelu on-premise – całość oprogramowania jest instalowana na serwerach zamawiającego.  

Wybór formy instalacji może mieć zasadniczy wpływ na koszt – cena rozwiązania wdrażanego na infrastrukturę firmy może być nawet 2x wyższa niż rozwiązań dostarczanych w chmurze. Wybór jest najczęściej podyktowany: 

 • polityką prywatności firmy związaną z danymi osobowymi – jeśli firma musi przechowywać dane związane z interakcjami z klientami na własnej infrastrukturze 
 • przepisami prawa, np. instytucje finansowe muszą przestrzegać zapisów prawa bankowego (co jednak wcale nie wyklucza chmury)
 • kwestiami wydajnościowymi, często pochodnymi oczekiwanego obciążenia technologii przez wirtualne rozmowy bądź zautomatyzowane czaty – im wyższe wolumeny, tym bardziej racjonalny jest wybór wersji  on-premise 
 • poziomem skomplikowania integracji z innymi systemami IT firmy.  


Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Krok 5: Wybór interfejsu/ platformy

Następnym ważnym krokiem jest wybór interfejsu Chatbota oraz platformy, na jakiej będzie działał. Trzeba zadać sobie również pytanie czy Chatbot będzie kiedyś rozszerzany o interfejs głosowy. W przypadku strony internetowej wygląd okienka (widget, pop-up)  oraz jego funkcjonalności zależą od potrzeb firmy – użytkownicy mogą korzystać tylko z przycisków szybkiej odpowiedzi lub mieć możliwość wpisywania całych pytań – taki Chatbot musi wtedy wykorzystywać technologie NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego. Do wyboru jest również kilka platform – Chatbot może działać zewnętrznie w komunikatorach takich jak Messenger czy Twitter, lub na platformie wewnętrznej – w dedykowanej aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową firmy.

Krok 6: Decyzja co do zakresu wiedzy – bazy wiedzy Chatbota

Każdy Chatbot posiada swoją bazę wiedzy, która umożliwia mu przeprowadzanie rozmów. Baza wiedzy to – najprościej definiując – baza przygotowanych wcześniej wzorców odpowiedzi na pytania użytkownika oraz wirtualne dialogi. W skrócie działa to tak:

 • klient wpisuje zapytanie, Chatbot wczytuje wypowiedź
 • Chatbot dopasowuje wzorzec z bazy wiedzy i wybiera ten, który najbardziej odpowiada pytaniu
 • Chatbot wyświetla odpowiedź, która została przyporządkowana do danego wzorca.
 • Chatbot w ramach dialogu (konwersacji) proponuje kolejne kroki, opcje, sugestie. 

Wielkość i głębokość bazy ma znaczenie. Baza wiedzy stanowi rozbudowany zbiór powiązanych ze sobą pytań i odpowiedzi – większa i bardziej precyzyjna baza przełoży się na lepsze oceny użytkowników. 

Wielkość i głębokość bazy ma znaczenie. Baza wiedzy stanowi rozbudowany zbiór powiązanych ze sobą pytań i odpowiedzi – większa i bardziej precyzyjna baza przełoży się na lepsze oceny użytkowników. 

Początkowe bazy mają zwykle po 100-150 Q&A, a rozwinięte przekraczają 1000 Q&A. Wielkość bazy będzie wpływać na koszt początkowy, ale też koszt utrzymania rozwiązania w przyszłości. Warto pamiętać, że koszt to nie tylko stworzenie bazy, ale też analiza – eksperci muszą przeanalizować pytania, z jakimi najczęściej zwracają się do firmy klienci – przez formularze kontaktowe, wiadomości e-mail czy podczas rozmów na infolinii.

Krok 7: Prace programistyczne nad Chatbotem

Po zidentyfikowania potrzeb, wyznaczeniu celów oraz zaprojektowaniu scenariuszy w bazie wiedzy – dostawca rozpoczyna prace programistyczne. Chatbot jest programowany zgodnie z określonymi wytycznymi oraz przechodzi szereg testów, tak aby wykluczyć błędy czy problemy z wydajnością oprogramowania. Następnie Wirtualny Doradca zostaje zintegrowany z wybranymi kanałami (strona internetowa, profile społecznościowe).

Krok 8: Integracje z systemami firmy

Chatbot może zostać zintegrowany z systemami wewnętrznymi firmy, w tym CRM, ERP czy systemami Contact Center – podczas rozmów z użytkownikami Chatbot InteliWISE będzie wykorzystywał do pracy informacje i dane przetwarzane i gromadzone w innych systemach.

Krok 9: Uruchomienie, szkolenie, doskonalenie bazy wiedzy

Po uruchomieniu Chatbota należy stale analizować przeprowadzone przez niego rozmowy. Praca Wirtualnego Doradcy musi podlegać ciągłemu doskonaleniu w oparciu o przeprowadzone z użytkownikami interakcje – wszystko w celu wychwycenia potencjalnych błędów i uzupełnienia bazy wiedzy o brakujące scenariusze. Dzięki technologii uczenia maszynowego (ML) firmy mogą analizować historyczne dane z centrum obsługi klienta, monitorować aktywność użytkowników w sieci i wyciągać wnioski – proponować nowe produkty czy usługi dostosowane do preferencji klientów.

Firmy powinny strategicznie podejść do AI i wykorzystać ją w kluczowych obszarach, w których automatyzacja pozwoli zoptymalizować pracę wewnątrz organizacji oraz obsługę klientów. Chatboty InteliWISE mogą uprościć komunikację i doświadczenia użytkowników – od podpowiedzi dotyczących najczęstszych problemów, przez przeprowadzenie klientów przez całe procesy np. zgłaszanie szkód w branży ubezpieczeniowej czy wykonywanie przelewów w bankowości. Firmy przede wszystkim jednak muszą sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania – do czego Chatbot jest potrzebny, jakie problemy rozwiąże i jak przełoży się na potrzeby użytkowników – klientów firmy.

Chatboty od InteliWISE:

Systemy przetestowane na masowym ruchu klientów w internecie – kilkadziesiąt/ kilkaset tysięcy interakcji miesięcznie, z najwyższymi gwarancjami SLA.

 • 100% wsparcie firmy na wszystkich etapach, we wdrożeniu oraz zarządzaniu aplikacją, zgodnie ze specyfikacją/ RFI/ RFP.
 • Rozwiązanie nie będące „black boxem” bez możliwości edycji – firma otrzymuje kompleksowe narzędzia do zarządzania wyglądem/ zachowaniem/ zawartością oprogramowania.
 • Dostosowane do RODO –  pełne wsparcie przy dostosowaniu oprogramowania do nowych regulacji, w tym RODO, IDD.
 • Rozwiązania on-premise – możliwość osadzenia rozwiązania na infrastrukturze firmy.
 • Analiza i zaawansowane integracje z systemami firmy, w tym CRM, CC, ERP, Facebookiem i innymi portalami społecznościowymi.
 • Integracja Chatbota z Live Chatem (tzw. Hybrydowy Czat), umożliwiający optymalne wykorzystanie AI do obsługi najczęstszych pytań i natychmiastowe przekierowanie do operatora Live Chat wyłącznie tych bardziej skomplikowanych zapytań (odciążenie operatora).
 • Maksymalna modułowość – w każdej chwili firma może wyłączyć niewykorzystywane oprogramowanie lub włączyć dodatkowe funkcje.


Proces tworzenia, wdrażania i utrzymania Chatbota ma wiele etapów, które składają się na sukces rozwiązania i realną korzyść dla klientów. Doświadczeni eksperci InteliWISE ocenią obecne formy komunikacji w Twojej firmie i zarekomendują nowe rozwiązania oparte o algorytmy sztucznej inteligencji. Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Więcej o Chatbotach:

AI-​Chatbot​, inaczej Wirtualny​ ​ Doradca​ ​  lub ​ Wirtualny​ ​ Asystent​,​ to​ ​oprogramowanie klasy Conversational AI, oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez e-commerce, jak i wiele innych branż – ubezpieczeniową, medyczną, usługową, transportową czy bankową. Chatbot analizuje pytania klientów i odpowiada na nie w 100% automatycznie, korzystając z technologii wirtualnego dialogu. Rozwiązanie jest wykorzystywane do inteligentnej automatyzacji i wspiera projekty cyfrowej transformacji (digital transformation).