InteliWISE takes part in the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013

InteliWISE activities are co-financed by the European Regional Development Fund as part of the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013.

More details (in Polish)
Firma InteliWISE zrealizowała projekt pt. Zakup komplementarnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, służącego do wprowadzenia na rynek nowej usługi – Systemu Głosowej Obsługi Klienta.

Dzięki pomocy ARP Firma IW SA otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 (Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; 1.Rozwój i innowacje w MSP, Mikroprzedsiębiorstwa).

Działania InteliWISE współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zakup nowych urządzeń
Zakup 2 serwerów lokalnych
Zakup 4 przenośnych stacji roboczych – laptopy
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Zakup oprogramowania wspierającego analizę języka naturalnego – “S2T; T2S”
System Głosowej Obsługi Klienta pozwala znaleźć stosowne informacje w sposób łatwiejszy i bardziej intuicyjny, nawet dla początkujących użytkowników. Docelowo będzie możliwe komunikowanie sie z komputerem za pośrednictwem mikrofonu. Usprawnienie sposobu uzyskiwania informacji za pośrednictwem Systemu Głosowej Obsługi Klienta będzie możliwe dzięki zastosowaniu zapisu informacji RSD, który umożliwia inteligentne wyszukiwanie danych. Termin Web 3.0, który odnosi sie do dalszego kierunku rozwoju Internetu opiera sie na tym właśnie systemie. System docelowo będzie wykorzystywał rozwiązania semantyczne pozwalające przetwarzać dane w trzech wymiarach, tworząc zupełnie nowa jakość w interakcji człowiek-maszyna. Obecnie wyszukiwanie informacji oparte jest na znajdowaniu słów wybranych poprzez pytania sugerowane. W przypadku źle zadanego pytania użytkownik nie uzyskuje odpowiedzi, której poszukiwał. Możliwość analizy języka naturalnego w zdecydowany sposób ułatwi kontakt w relacji człowiek-maszyna.