In Q1’2009 InteliWISE S.A. is planning to purchase a Speech to Text / Text to Speech software which will support the company’s systems

In Q1’2009 InteliWISE S.A. is planning to purchase a Speech to Text / Text to Speech software which will support the company’s systems. The transaction will also include the design and creation of an IT system (platform) which will integrate the following items in the I/O layer:

solutions for the speech synthesis, modulation, and audio effects;
speech recognition;
tailoring of the I/O layer to the company’s existing communication protocols.
Wersja polska
InteliWISE S.A. planuje w Q1’2009 zakup oprogramowania Speech to Text / Text to Speech wspierającego systemy firmy. Zakup będzie dodatkowo obejmował projekt i wytworzenie systemu informatycznego (platformy) integrującej w warstwie wejście / wyjście rozwiązania realizujące syntezę, modulacje i efekty audio oraz rozpoznawanie mowy, oraz przystosowanie warstwy wejście / wyjście do istniejących protokołów komunikacyjnych systemów spółki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma InteliWISE S.A. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. “Zakup komplementarnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, służącego do wprowadzenia na rynek nowej usługi – Systemu Głosowej Obsługi Klienta” poszukuje firmy mogącej zrealizować następujące zamówienie:

Dostarczenie licencji na oprogramowanie syntezatora mowy (Text to Speech) spełniających wymagania:
licencja zawiera wersje testową (dla serwera roboczego) oprogramowania do rozpoznawania mowy;
licencja zawiera język angielski dla obu płci (kobieta, mężczyzna);
Zaprojektowanie i przygotowanie specyfikacji oprogramowania platformy integrującej w warstwie wejście/wyjście rozwiązania realizującego syntezę, modulacje i efekty audio oraz rozpoznawanie mowy wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich.
Ofertę należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej w terminie do dnia 11 marca 2009 roku do godz. 12:00 CET na adres: info@inteliwise.com. Firmy powinny złożyć oferty z wyszczególnieniem ceny za wybrane pozycje. Kryteria wyboru wykonawców: doświadczenie 20 %, cena 50 %, termin realizacji 30%.